Digitalisering  med produktivitetsfokus

Direkt access till instruktioner, felsökningsloggar,
montageanvisningar, kopplingsscheman, sprängskisser mm. 
I omedelbar anslutning
 till varje givet objekt i Er anläggning.

Ingen ny licens. Ingen ny programvara. 

Inga nya löpande utgifter.


Bara projektutförande.

Bara resultat.Med fokus på TAK
Förbättra tillgängligheten i produktionsanläggningen.

Reducera oplanerade produktionsbortfall med
instruktioner för sällan förekommande arbetsmoment. Effektivisera och kvalitetssäkra planerat underhåll med digitala montageanvisningar. Skapa tillgängliga felsökningsloggar för felen som återkommer.
InfoLinks lösning ger access till produktionskritisk och kvalitetskritisk information i omedelbar anslutning till berört anläggningsobjekt. Direkt i smartphone, PDA eller platta. Redigerbart i fält eller från kontor. Allt i Er befintliga IT-infrastruktur.

"Accessibility is key"

Där det behövs, när det behövs.

 Instruktioner, säkerhetsföreskrifter, och vital information för företagets kärnuppgifter är endast meningsfulla om de konsumeras. Vidare gör de också störst nytta om de finns tillgängliga där de behövs. I praktiken finns de tyvärr oftast djupt nere i hårddisken i en anonym dokumentmapp.
Tillgänglighet är avgörande. Tillgänglighet och användarvänlighet är grundkomponenter i InfoLinks.